Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
(OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE / Kierownicy jednostek)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-05-20 12:45:16, dokument aktualny]


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
 
 

? LILA KRAWCZYK
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Lila Krawczyk.doc

? WALDEMAR HAMERLA
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Waldemar Hamerla.doc

? KRZYSZTOF GLOMBITZA
Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Krzysztof Glombitza.doc

? MAREK STRUK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Marek Struk.doc

? MAGDALENA SOBCZAK
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Łączniku
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Magdalena Sobczak.doc
 
? ANNA MERHA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Anna Merha.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...Anna Merha 2.doc
 
? LESŁAW CZERNIAK
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza w Białej
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Lesław Czerniak.doc
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? JANUSZ SIANO
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Janusz Siano.doc

? Karina Plicko
Pełniąca obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gostomi
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Karina Plicko.doc

? STANISŁAWA BIENIEK
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Stanisława Bieniek.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...Stanisława Bieniek 2.doc
 
? BEATA WRÓBLEWSKA
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogórzu
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Beata Wróblewska.doc
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? ANDRZEJ SAWICKI
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Andrzej Sawicki.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...Andrzej Sawicki 2.doc
 
 
 
 
 
 

? MAŁGORZATA TROMSA
Pełniąca Obowiązki Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Radostyni
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie PDF
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? BERNARD FRANKE
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Śmiczu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Bernard Franke.doc

? BARBARA PIETRASZKO
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Białej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Barbara Pietraszko.doc

? KRYSTYNA TWARDOWSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chrzelicach

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Krystyna Twardowska.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...Krystyna Twardowska 1.doc

? IRENA KOCIK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gostomi

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Irena Kocik.doc

? JOANNA JĘDRZEJCZYK
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ligocie Bialskiej

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Joanna Jędrzejczyk.doc

? TERESA RADECKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łączniku
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Teresa Radecka.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...Teresa Radecka 2.doc
 
? KRYSTYNA TWARDOWSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łączniku
(poprzedni)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Krystyna Twardowska 2.doc
 

? AGNIESZKA KUZAK
Pełniąca Obowiązki Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łączniku
(obecny)
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie PDF
Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
Oświadczenie o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej Gminy Biała

? JOLANTA ŚLIWIŃSKA
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Pogórzu

Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Jolanta Śliwińska.doc
Oświadczenie majątkowe w formacie MS Word złożone po zakończeniu pełnienia funkcji więcej...Jolanta Śliwińska 2.doc

? WŁADYSŁAW PODRÓŻNY
Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Władysław Podróżny.doc
 
? BEATA KUBIS
Wiceprezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej
Oświadczenie majątkowe zamieszczone w formacie MS Word
więcej ...Beata Kubis.doc

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1864  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7288

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w tytule
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002