V - ZASADA FACHOWOŚCI
(AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA / Realizacja zadań)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-21 09:50:41, dokument aktualny]


Wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze
(zadanie obowiązkowe)
 
 
Celem tego zadania jest zagwarantowanie równego dostępu do stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Białej. Nabór pracowników do tutejszego Urzędu odbywać się będzie w oparciu o zasadę jawności, otwartości i konkurencyjności.
Realizując zadanie w m-cu grudniu 2005 opracowano dwie procedury naboru pracowników, tj. 
  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  2. Regulamin naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi
Regulaminy te zostały wprowadzone dwoma zarządzeniami Burmistrza Białej z dnia 5 grudnia br.
Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze prowadzony będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powoływaną każdorazowo przez Burmistrza Białej.
Procedura naboru składać się będzie z dwóch etapów.
W pierwszym etapie Komisja zapoznawać się będzie z ofertami złożonymi przez kandydatów, oceniając oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Po analizie komisja ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu.
Drugi etap postępowania polegać będzie na przeprowadzeniu przez komisję rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Po przeprowadzeniu rozmowy komisja dokona wyboru kandydata do zatrudnienia na danym stanowisku.
Każde ogłoszenie o naborze do pracy umieszczone będzie w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
Informacja o wynikach I etapu naboru jak i o dokonanym wyborze kandydata również będzie upubliczniona poprzez umieszczenie list w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń.
Regulamin naboru jest zgodny z uregulowaniami ostatniej nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.
Nowelizacja ta z 6 maja 2005 r opublikowana w Dz. U. Nr 122 poz. 1020 wprowadziła również zasadę otwartego i konkurencyjnego naboru pracowników w administracji samorządowej.
Zainteresowani tematem naboru pracowników mogą uzyskać bliższe wyjaśnienia oraz zapoznać się z pełną treścią Regulaminów w Referacie Organizacyjnym Urzędu, gdzie prowadzone są sprawy kadrowe pracowników oraz Sekretarza Gminy.
 
Poniżej możliwość pobrania pełnej treści Regulaminów.
 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1298  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5403

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002