IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
(AKCJA PRZEJRZYSTA POLSKA / Realizacja zadań)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-01-21 09:50:18, dokument aktualny]


Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy
(zadanie obowiązkowe)
 
 

Zadanie to polegało na opracowaniu krótkiego materiału, w którym mieszkańcy winni być poinformowani o głównych założeniach rozwojowych Gminy Biała.

Podstawą opracowania materiału mógł być aktualny dokument planistyczny. Za aktualny uważany jest dokument, który został uchwalony nie wcześniej niż w 2004 roku.
W przypadku naszej gminy dokumentem tym mógł być Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biała, który był uchwalony przez Radę Miejską w listopadzie 2004 roku.
To w oparciu o ten dokument na przełomie października i listopada br. została opracowana broszurka pt. „Perspektywa rozwoju Gminy Biała w pigułce.”
Opracowanie to w sposób skrócony wyjaśnia mieszkańcom, czym są założenia programowe Planu Rozwoju Lokalnego oraz przedstawia planowane do wykonania zadania inwestycyjno - remontowe w latach 2005-2006 oraz w perspektywie wieloletniej obejmującej lata 2007-2013.

Broszurkę można otrzymać od pracowników Urzędu, pobrać z półek na korytarzach Urzędu.
Przekazano ją również do biblioteki publicznej w Białej i Łączniku i Gminnego Centrum Informacji (z siedzibą w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białej).
Ponadto osoby zainteresowane będą mogły otrzymać broszurkę u sołtysa wsi.
Ponadto „Perspektywę rozwoju Gminy Biała w pigułce” można pobrać na naszej stronie.

O fakcie opracowania broszury mieszkańcy zostaną poinformowani w listopadowym numerze lokalnej gazety „Panorama Bialska”.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1310  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5531

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki w wyświetlaniu
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002