Rok 2008
(KONTROLE / Dokumentacja przeprowadzonych kontroli)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2010-03-05 10:35:20, dokument aktualny]


Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej w roku 2008

 

 1. Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 22 stycznia 2008 w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  Protokół z kontroli
 2. Kontrola gospodarki finansowej za rok 2007, przeprowadzona w dniu 26 marca 2008r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej.
  Protokół z kontroli
 3. Kontrola problemowa archiwum zakładowego, przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Opolu
  Protokół z kontroli
 4. Kontrola obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, przeprowadzona w okresie od 12 do 21 sierpnia 2008 roku przez Zaklad Ubezpieczeń Społecznych.
  Protokół kontroli (fragmenty dokumentu zostały zanimizowane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych)
 5. Kontrola wykonywania zadań z zakresu rejestracji przedpoborowych, przeprowadzona w dniach 1-2 października 2008 roku przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiegu Urzędu Wojawódzkiego.
  Prokotół z kontroli
 6. Kontrola finansowo-problemowa, przeprowadzona w okresie od 3 września do 3 października 2008 roku przez Wydzial Finansów i Budżetu Opolskiego Urzędu Wojawódzkiego.
  Wystąpienie pokontrolne
 7. Kontrola realizacji projektu pt. "Remont budynków komunalnych przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej", przeprowadzonej w dniach 22-23 października 2008 roku przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojawódzkiego.
  Informacja pokontrolna
 8. Kontrola realizacji projektu: "Budowa dróg na Osiedlu 40-lecia w Białej"; przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 2008 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.
  Wynik kontroli
 9. Kontrola podatkowa przeprowadzona w okresie od 9 grudnia 2008 do 26 lutego 2009 roku przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.
  Wynik kontroli

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1203  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3045

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodano kontrole nr 4-9
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002