Rok 2005
(KONTROLE / Dokumentacja przeprowadzonych kontroli)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-02-09 11:59:23, dokument aktualny]


Dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Białej rok 2005
 1. Protokół z kontroli prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD, przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu (więcej … Wynik kontroli skarbowej.doc)

   

 2. Protokół z kontroli gospodarki finansowej za rok budżetowy 2005 przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Białej (więcej … Protokół część I, część II, część III, część IV,)

   

 3. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu (więcej … Wystąpienie pokontrolne RIO.doc)

   

 4. Protokół z kontroli problemowej archiwum zakładowego, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Opolu (więcej … Protokół kontroli problemowej archiwum.doc)

   

 5. Protokół z kontroli problemowej z zakresu ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej przez Wydział Rozwoju Regionalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (więcej … Protokół z kontroli ewidencji działalności gospodarczej.doc)

   

 6. Protokół z kontroli wykonania przez Burmistrza Białej zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadzonej przez Opolski Urząd Wojewódzki (więcej… Protokół część I, część II)


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1334  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2450

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Poprawki wyświetlania strony
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002