Strategia Rozwoju Gminy Biała
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Strategia Rozwoju Gminy)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-01-28 13:51:12, dokument aktualny]


 

 

Uchwała Nr XXIV/250/2001
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 30 stycznia 2001r.


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biała na lata 2001 - 2015

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r., Nr 9 poz. 43, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998r., Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041) Rada Miejska w Białej uchwala co nastepuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Biała na lata 2001 - 2015, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Białej.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załacznik Nr 1:STRATEGIA ROZWOJU GMINY.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3797  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 6012

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana treści z opisowej na uchwałę wraz z załącznikiem
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002