Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
(PROGRAMY I ZAMIERZENIA / Plany odnowy miejscowości)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2009-12-22 15:35:19, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XV/204/08
RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ
z dnia 30 kwietnia 2008 r

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591,  z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,  Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz. 1218/ , Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008 - 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Syguła
Data wytworzenia: 2009-02-17


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1371  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1920

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
poprawki literowe
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>

Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002