Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Andrea Sokol dnia 2010-11-19 12:37:21, dokument aktualny]


Biała, 2010-11-17
                                                                                                                                      IKIE.7331 – 1 / 3 / 10                                                                                                                            


                                                                  OBWIESZCZENIE
                                                               BURMISTRZA  BIAŁEJ

              Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 16-11-2010r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Biała, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi: CHRZELICE, na działkach o nr ewid. gruntu 1136/1, 1131, 1135/2 km.5; 1278, 1281 km.7, a polegającej na budowie:

  - elektroenergetycznej linii kablowej s.n. wraz ze złączem kablowym, do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego.           Niniejsza decyzja jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białej, Referat Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej – pokój nr 2 ( parter ), w godzinach urzędowania 8.00 – 15.30
                          
                                                                                                               


                                                                                                        Burmistrz Białej
 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2010-11-19

 

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 585
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002