Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Norbert Ofiera dnia 2009-11-12 09:37:15, dokument aktualny]Nr. IKIE – 7331 – 13/09     

                                                                                                                                       Biała,dnia.10-11-2009r.

 

      OBWIESZCZENIE

     BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 06-11-2009r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Leona Boty z Białej ul. Parkowa 15, występujacego z upoważnienia Gminy Biała, celem ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi POGÓRZE, na działkach o nr ewid.gruntów: 102, 890/103, 839/265 km.3 i obejmującej:

 

·    rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego o jeden słup z dwoma punktami świetlnymi.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).

W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

 

 

    Burmistrz Białej

 


 Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Samitowska
Data wytworzenia: 2009-11-12

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 540
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002