Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
(OGŁOSZENIA / Cel publiczny)
[opublikował(a): Sławomir Szmulik dnia 2008-08-05 13:36:19, dokument aktualny]


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA”

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/58/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007r. zawiadamiam, że projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach

od 27 sierpnia do 7 października 2008r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego, 48-210 BIAŁA, Rynek 10, pok. nr 2, w godzinach 800 - 1500.

Zgodnie z art. 11 pkt. 10 ww. ustawy jednocześnie informuję, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi ww. projekcie zmiany studium, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10, sala nr 3, dnia 19 września 2008 roku, o godzinie 1200.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany ww. studium w terminie 21 dni, od dnia zakończenia okresu jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi na piśmie do Burmistrza Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Arnold Hindera
Data wytworzenia: 2008-08-05


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 849
Gmina Biała
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-19-12-048, REGON: 531413343
konto bankowe nr: 298903 0002 2001 0000 2020 0002 BS Biała
Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała, ul. Rynek 10
tel.: 77 4388531, faks: 77 4387679
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl
NIP: 755-10-03-699, REGON: 000527977
konto bankowe nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002